Odomknite svoj unikátny talent a naučte sa s ním pracovať.

Myslenie prvej ligy vám k tomu pomôže.

Ján Lašák a Dáša Černá Gejdošová

Každý z nás má schopnosť, vďaka ktorej viem zvládnuť určitú činnosť lepšie než iní. Táto schopnosť sa nazýva talent. Čím rýchlejšie odhalíte svoj talent a naučíte sa ho využívať, tým skôr sa stanete úspešnými. Veľa ľudí robí chybu, keď sa snažia zdokonaľovať v tom, čo sa im nedarí, v čom majú nedostatky, a potom zanedbávajú svoje silné stránky. Nerozvíjajú ich ďalej. Práve tomute chce klub Myslenie prvej ligy zabrániť a povzbudzujú vás, aby ste si svoje unikátne talenty vážili a pracovali na nich.

"V systéme Myslenie prvej ligy, dokážete svoje talenty nielen odhaliť a pomenovať. Naučíte sa ich aktívne zapojiť v každej oblasti svojho života...

Celý článok si prečítajte tu.