PRAKTICKÝ VÝCVIK TALENTOV GALLUP FEBRUÁR AŽ JÚN 2019 V BRATISLAVE

Vzdelávací kurz zameraný na nácvik praktického využitia talentov za pomoci Gallup® testov Strengthfinder 2.0® v práci personalistu, manažéra alebo konzultanta/kouča. Výcvik je ideálny, aj pokiaľ sa chystáte na certifikáciu u Gallup®.
Mám nezáväzný záujem o výcvik

Pre koho je výcvik určený

 • ​HR manažérov a manažérov vzdelávania
 • interných a externých konzultantov a koučov, team leadrov a projektových/agilných manažérov
 • manažérov, podnikateľov, majiteľov firiem a riaditeľov, ktorí hľadajú cestu k naplneniu potenciálov vo svojom tíme alebo firme
 • lektorov ďalšieho vzdelávania (rozvojové kurzy, soft-skills tréningy)
 • všetkých, ktorí majú záujem o osobný rozvoj a rast a chcú vedieť využívať talenty v každodennom živote svojej rodiny a priateľov

Základné informácie o výcviku

Rozsah výcviku:

 • 10 dní po 7 hodín čistého času na každý deň výcviku

 • samoštúdium a samostatná práca minimálne 50 hodín v priebehu 5 mesiacov

 • celkom viac ako 120 hodín cieleného vzdelávania v oblasti rozvoja potenciálu s využitím Strengthsfinder 2.0®

Časový harmonogram výcviku

 • každý výcvik od 9:00 do 17:00

 • 21.2. až 22.2. 2019 (štvrtok a piatok)

 • 28.3. až 29.3. 2019 (štvrtok a piatok)

 • 25.4. až 26.4. 2019 (štvrtok a piatok)
 • 14.5. až 15.5. 2019 (utorok a streda)
 • 13.6. až 14.6.2019 (štvrtok a piatok)

Počet účastníkov

 • 15 – 18

Miesto konania

Bratislava, hotel Color, Pri Starom mýte 1

Lektor a garant výcviku

Organizátori výcviku:

 • Občianske združenie Myslenie prvej ligy, CAMIN® s.r.o. a Talentwork s.r.o.

Základné predpoklady pre účasť na výcviku:

 • je nevyhnutné absolvovať GALLUP test Strengthsfinder 2.0® s celým talentovým profilom 34 talentov (nie je súčásťou ceny za výcvik)

 • veľkou výhodou sú základy koučovania, znalosť koučovacieho prístupu alebo výcvik koučingu (talentový výcvik nie je výcvikom koučingu)

Cena výcviku

 • 2.520 € s DPH

  • pre porovnanie cena Gallup tréningu s certifikáciou je cca 3-4x vyššia (v závislosti na mieste absolvovania) a s polovičnou časovou dotáciou (4,5 dňa namiesto 10 dní)

 • súčasťou ceny je:

  • talentová spätná väzba 360 stupňov na zvládnutie/nezvládnutie vašich najsilenejších talentov

  • 3 sady plagátov A1 so zoznamom talentov a ich krátkym popisom

  • prístup do online nástroja Talentwork People Analytics (TWPA) zdarma na 6 mesiacov

  • možnosť bezplatne absolvovať v rámci ďalšieho behu výcviku chýbajúce dni, ktoré ste nemohli zo závažných osobných, či zdravotných dôvodov absolvovať

  • účasť na jednom stretnutí konzultantov talentov zdarma

  • drobné občerstvenie v priebehu výcvikových dní

  • výcvikové materiály – prezentácie a pracovné zošity pre vlastné použitie

Obchodné podmienky a ochrana osobných údajov:

Ciele výcviku, metódy a podmienky

Ciele výcviku

 • osvojiť si znalosti talentov z pohľadu silných a slabých stránok s využitím testu a metodiky Strengthsfinder 2.0® (SF) od Gallup®

 • získať a prehĺbiť si praktické zručnosti pre práci so Strengthsfinder 2.0® s jednotlivcami a tímami

 • 10 dní x 7 hodín čistého času na výcvik

Použité metódy

 • výcvik je vedený interaktívne a využíva praktické cvičenia na konkrétnych príkladoch z praxe (talentové profily osôb, tímové profily osôb – návrhy na riešenia ich špecifických situácií, v ktorých sa nachádzajú)

 • nutná teória je max. 20% času výcviku (zbytok ako samoštúdium v mezdičasoch medzi jednotlivými dvojdňovými modulmi)

 • súčasťou sú vzájomné konzultácie medzi účastníkmi, další konzultácie s ľudmi z okolia každého účastníka potom budú predmetnom samostatnej domácí práce

 • upevňovacie techniky (dril) na hĺbkové pochopenie problematiky

Podmienky pre získanie certifikácie Talentwork (NIE GALLUP® CERTIFIKÁCIE)

 • absolvovanie celého výcviku, teda všetkých 10 školiacich dňov

 • splnené konzultácie v rámci výcviku a domácej prípravy

   

Moduly výcviku

 

1. Modul: Talenty a JA – sebapoznanie silných a slabých stránok

 • základné teórie pre prácu s talentami – definície, dáta, štúdie, odkazy, atď.

 • 4 skupiny talentov, ich prejavy a dôsledky

 • popisy a praktické prejavy všetkých 34 talentov z pohľadu:

  • silná/slabá stránka

  • zvládnutá/nezvládnutá silná stránka

 • môj unikátny profil 34 talentov

 • moje silné a slabé stránky a ako sa prejavujú

2. Modul: Prehĺbenie sebapoznania cez talenty

 • aký som typ konzultanta – definícia vlastného poradenského štýlu

 • typy konzultácií ako pracovať s talentami do hĺbky

 • proces a štruktúra jednotlivých typů konzultácií

 • nácvik konzultácie na 5 najsilnejších talentov a ich posilnenie

 • nácvik konzultácie na silné stránky, ich uvedomenie a maximálne využitie

 • nácvik konzultácie na slabé stránky a ako ich čo najlepšie kompenzovať

  určení vlastní dominantní a vítězná talentová stratégie

3. Modul: Talentová 360 stupňová spätná väzba a aplikácia talentových stratégií

 • osobné hodnoty a ich využitie pre rozvoj vlastného potenciálu

 • rozvojový plán mojich talentov

 • moje silné stránky a ich stupeň zvládnutia/nezvládnutia

 • moja talentová spätná väzba 360 stupňov (nadstavbový test v rámci výcviku)

 • nácvik konzultácie na talentovú spätnou väzbu 360 stupňov

 • nácvik efektívneho zdieľania svojej dominantnej a víťaznej talentovej stratégie

 • prípadové štúdie – nácvik identifikácie dominantnej a víťaznej stratégie jednotlivcov

 • nácvik konzultácie na dominantnú a víťaznú stratégiu

 • vzor individuálneho plánu rozvoja klienta

4. Modul: Využitie talentov pri dosahovaní cieľov

 • konfliktné kombinácie talentov

 • súvislosti medzi dvojicami talentov

 • nácvik konzultácie zameranej na dosahovanie konkrétnych cieľov, odhaľovanie konkrétnych problémov a ich riešenie cez talentový profil

 • prípadové štúdie – nácvik vydefinovania ideálnych silných a slabých stránok pre konkrétne pracovné pozície

5. Modul: Talenty v tíme

 • základné princípy talentov v tímoch
 • talentové stratégie tímov

 • riešenie konfliktov v tímoch

 • stavba nových tímov na základe talentov

 • audit súčasných tímov podľa talentov

 • kompenzácia slabých stránok tímu

 • prípadové štúdie – nácvik identifikácie problémov a ich riešenie v tímoch

 • konzultácie zamerané na tímy a/alebo konkrétne problémy

Záverečný deň a zdieľanie

 • prípadové štúdie zaujímavých praktických príkladov a skúseností z konzultácií

 • riešenie konkrétnych problémov na základe skúseností z výcviku

 • zdieľanie obchodných skúseností s klientmi

 • nastavenie cenovej politiky

 • zdieľanie praktických skúseností z realizovaných zákazok

Referencie na výcvik
„Talentový výcvik na metodu Strengthfinder 2.0 pořádaný společností Talentwork naprosto předčil má očekávání. Během půlročního výcviku jsem dostala nejen teoretické, ale hlavně praktické zkušenosti s touto metodou. Zažila jsem zde množství “aha momentů” v souvislosti s vlastním prožíváním a nastavením, pochopila jsem rozložení talentů nejen u sebe, ale také ve své rodině, což vedlo k pozitivním změnám ve smyslu pochopení, zvýšení respektu, nastavení nových komunikačních stylů a zlepšení atmosféry v rodině. Celý výcvik byl vlastně velmi orientovaný na praktické využití, na prožití konkrétních situací. Při práci ve skupinách, které se neustále měnily, bylo nutné překonávat určité emoční bariéry a otevřít se komunikaci i s osobami, se kterými bych přirozeně spolupráci nezačínala. Do výcviku jsem nastupovala v situaci, kdy jsem potřebovala odstup od náročné práce externího recruitera/head-huntera/, během výcviku jsem si uvědomila, že jsem přesně na správném místě a potřebuji pracovat přesně tak, jak jsem si to intuitivně nastavila. Našla jsem znovu radost z práce poté, co jsem se přestala zaměřovat na výsledky, ale na to, v čem získávám energii a v čem jsem unikátní (podle svého talentového profilu). Také jsem potkala spojence pro nové pracovní projekty, které značně přesahují mé dosavadní pracovní zaměření. Tento kurz přinesl mi přinesl do života velmi pozitivní změny, na kterých mohu stavět na své další životní cestě.” Ing. Markéta Odvárková

Průvodce kariérou - HR konzultant a kariérní kouč, www.cleverjobs.cz

„Investícia času a energie do tohoto kurzu sa mi jednoznačne ukázala ako zmysluplná a opodstatnená. Talentový výcvik hodnotím ako skvelú voľbu pre každého, kto sa chce vzdelávať v oblasti rozvoja talentov a maximálneho využívania silných stránok každého z nás.”
Ing. Mária Kaliňáková

ACC, Associate Certified Coach, www.mariakalinakova.sk

„Talentový výcvik Michala Martocha otvírá cestu k jasnému a jednoduchému nástroji, který lze využít v mnoha oblastech lidského počínání od osobního života po pracovní. Odhalení vlastních talentů a slabých stránek a práce s nimi mi osvětlilo téměř všechny moje problémy, které jsem řešila. Teď, když jsem se naučila s talenty pracovat a i ostatním pomoci pochopit sebe sama i ostatní, mám pocit, že jsem získala tu nejsilnější zbraň do své koučovací praxe. Výcvik je profesionální a náročný. Děkuji celému týmu za skvělé 5 měsíční vzdělávání!“
Tereza Valášková

HR konzultant a kariérní kouč, www.pruvodcekarierou.cz

Ďalšie referencie

„Díky profesionálnímu přístupu v oblasti talent managementu a inteligentní technologii TALENTWORK se nám podařilo dát dohromady týmy, které rády spolupracují a současně dodávají požadované výsledky. Součástí procesu jsou také aktivity vedoucí k sebepoznání a podpoře práce s dovednostmi, jenž jsou silnými stránkami jednotlivých členů týmů. Chtěli bychom tento koncept aplikovat postupně do celé firmy.“ Libor Stodola

HR and Communication Director ČR & SK, AXA Pojišťovna

“Doporučuji! Spolupráce s Michalem v naší firmě je pro nás inspirací a silným zážitkem. Michal jako Gallup kouč silných stránek dokázal pomoci nám i našim kolegům identifikovat své silné stránky a uvědomit si, jak jsme rozdílní a přitom všichni tak nadaní. Michal dokáže pomoci najít člověku jeho potenciál a nasměrovat jej k pozitivnímu přemýšlení o zvýšení svého výkonu přes věci, které ho baví.”
Ing. Ondřej Koňařík & Ivana Vašutová

REMAK a.s.

miesto workshopu

január až máj 2019

Hotel Color, Bratislava

}

9:00 - 17:00

 • Parkovanie je zabezpečené na parkovisku hotela.
 • Drobné občerstvenie bude na jednotlivých výcvikoch k dispozícii

Program

09:00 – 13:00   Dopoludňajšia časť výcviku

13:00 – 14:00     Obed

14:00 – 17:00     Odpoludňajšia časť výcviku

Hotel Color, Bratislava

hotel PONTEO

Starorímska 1a,
851 10 Bratislava – Rusovce

Získajte všetky informácie k talentovému výcviku

Na vaše otázky vám rada písomne alebo telefonicky zodpovie Dáša Černá Gejdošová

Budujeme KLUB Myslenie prvej ligy
Vytvorili sme jedinečnú komunitu ľudí, ktorých spája poznanie a rozvoj talentov na silné stránky. Kliknite na tlačítko a zistite viac.  Máme pre vás senzačnú správu – do klubu môžete vstúpiť už dnes.

Kontakt

Občianske združenie Myslenie prvej ligy, IČO 42354137

Priehradná 34D, 821 07 Bratislava

+421 948 447 430

info@myslenieprvejligy.sk

Odkazy


Často kladené otázky

 

Prihlásenie do klubu

 

Pre média

 

Pre Partnerov

Galéria

Share This