NEVEREJNÉ VIDEÁ

klubu Myslenie prvej ligy

Dáša Černá Gejdošová

Nábor zamestnancov a spokojnosť so zamestnancami vo firmách

Video pre LinkedIn: prierez 4 krokmi, ktorých splnením dosiahnu obe strany očakávané výsledky (zamestnanec i zamestnávateľ).