Aby sa vám naše dôležité emaily doručili

vykonajte nasledovné opatrenia

Aby boli naše inštrukcie ku konzultáciám, tréningom, workshopom, prednáškam a ďalší hodnotný obsah k vám našim emailom info@myslenieprvejligy.sk úspešne doručený, vykonajte niektorý z 3 krokov, ktoré sú uvedené nižšie.

POZOR, pokiaľ ste firma alebo spoločnosť, ktorá má zavedené špeciálne antispamové emailové ochrany, či fireewally, požiadajte tiež administrátora, aby označil emaily odoslané z adresy info@myslenieprvejligy.sk ako dôveryhodné.

1. Ak máte GMAIL

  1. Vo svojej emailovej schránke nájdite email od info@myslenieprvejligy.sk
  2. Označte ho a potiahnutím ho presuňte do hornej záložky “Hlavné” – viď obrázok:
Ako nastaviť gamil na doručenie našich emailov

2. Ak máte inú email schránku – všeobecný postup

  1. Vo svojej emailovej schránke nájdite email od info@myslenieprvejligy.sk
  2. Presuňte tento email do schránky “Dôležité” alebo “VIP” emaily.
  3. Pridajte si túto emailovú adresu do kontaktov, aby ste o budúce emaily neprišli.

3. Ak máte email SEZNAM

  1. Vo svojej emailovej schránke nájdite email od info@myslenieprvejligy.sk
  2. Označte ho a potiahnutím ho presuňte do záložky vľavo “Doručené” – viď obrázok:
Ako nastaviť seznam na doručenie našich emailov