Pripojte sa do unikátneho Klubu Myslenia prvej ligy.

Nechajte sa viesť tými najúspešnejšími u nás, ktorí Vám odovzdajú svoj recept na úspech a pomôžu Vám naprosto zmeniť váš život.
Pripojiť sa

Čo získam v klube

Vytvoríme spoločnú komunitu ľudí, ktorí chcú nielen spoznať svoje talenty a silné stránky, ale aj jedinečnosť, vlastnú unikátnosť a zmysel života. Po odhalení talentov spoločne zrealizujeme praktické kroky, ktoré zvýraznia vašu unikátnosť. Aby Vás talenty a silné stránky podporovali vo všetkom, čo robíte, doplníme ich o 8 unikátnych kľúčov. V komunite Vás podporia unikátni hostia, kouči a mentori. Podelia sa s Vami o svoje praktické skúsenosti s talentami, ktoré ich doviedli k úspešnému a zmysluplnému životu.

 • Séria živých webinárov na pravidelnej týždennej báze (vždy v utorok od 20:00 do 21:00)
 • Webinármi vás povedú kvalifikovaní koučovia pracujúci s metodikou Gallup
 • Na webinároch sa stretnete s úspešnými ľuďmi z rôznych oblastí, ktorí sa s vami podelia o svoje praktické skúsenosti s talentami
 • Pre každý webinár aj workshop sú pripravené pracovné zošity a doplňujúce materiály
 • Spoznáte a naučíte sa identifikovať všetkých 34 talentov podľa metodiky Gallup
 • Na workshopoch sa budete okrem talentov venovať prostredníctvom 8 unikátnych kľúčov kreativite, intuícii, životnej vízii, budovaniu vzťahov, kariére snov a životnému štýlu
 • V rámci klubu získavate 1 hodinu koučingu s kvalifikovaným koučom zdarma
 • Získate zdarma unikátny kreatívny diár Myslenia prvej ligy
 • V členskej sekcii vytvoríme vlastnú sociálnu sieť MPL klubu, prostredníctvom ktorej získate nové kontakty ľudí, ktorí poznajú a pracujú na svojich talentoch
 • V členskej sekcii budete môcť komunikovať s členmi klubu, koučmi a mentormi prostredníctvom vášho profilu
 • Aj po ukončení členstva budete mať doživotný prístup ku všetkým absolvovaným webinárom a workshopom
 • Ako bonus získavate 50% zľavu na vynikajúci produkt 7-poschodový web od Pavla Hrdličku

8 kľúčov myslenia prvej ligy

1. Nastavenie našej mysle, tela a duše v súlade s talentami

Bez kvalitných základov nemôže stáť žiadny dom. Rovnako je to aj s vašim úspechom. Preto v prvom bloku ukotvíme vašu hlavu, telo a dušu v súlade s vašimi unikátnymi talentami a vytvoríme tak základ na ceste k Mysleniu prvej ligy.

2. Denník talentov

2. Denník talentov

V druhom bloku získate nadhľad nad svojim životným smerovaním. Na základe denno-denného zapisovania všetkého podstatného vo vašom živote postupne získate správny smer. V tom vám pomôže písanie si do diára Myslenia prvej ligy, ktorého súčasťou sú aj myšlienkové mapy. Budete takto rozvíjať vašu kreativitu v súlade s vašimi talentami.

3. Talenty každý deň v súlade s našou intuíciou

V treťom bloku budete rozvíjať vašu intuíciu, ktorú ste dostali do vienka, ale málokto ju rozvíja. Preto ju prebudíme k životu a začnete ju rozvíjať v súlade s vašimi talenty. Získate tak ďalší stavebný kameň na ceste k vášmu úspechu.

4. Dominantné talenty a vízia

Po prebudení vašej intuície sa v tomto bloku začnete viac rozpoznávať, všímať si, rozvíjať a prakticky aplikovať vaše dominantné talenty. Zameriate sa na tvorbu životnej vízie formou unikátnej nástenky, ktorú budete mať neustále na očiach. Získate jasnejší pohľad na váš život, jeho zmysel a vaše poslanie.

5. Podporné talenty a hojnosť

Aby sa vaše poslanie a vízia naplnili, v tomto bloku sa pustíte do budovania vášho bohatstva. Budovanie prepojíte s vašimi talentami a postavíte na jednoznačných pilieroch. Vytvoríte si nielen hojnosť, ale získate aj finančnú rovnováhu.


6. Talenty v súlade s imidžom

Imidž v súlade s vašimi talentami je o vašom vyžarovaní smerom von. Pokiaľ nebude váš imidž v súlade s vašim vnútrom a dušou, tak nebudete autentický. Preto sa v tomto bloku naučíte vyberať oblečenie a doplnky podľa vášho štýlu a vašej unikátnosti. Takto váš imidž prezradí vaše talenty a unikátnosť bez slov. Budete ho jednoducho vyžarovať.

7. Kariéra snov v súlade s talentami

Aby ste mali vašu kariéru snov, potrebujete sa hlbšie zamyslieť nad tým, čo robíte. V tomto bloku sa budete venovať 3 oblastiam, ktoré vám pomôžu odhaliť vašu kariéru snov. Kariéra sa tak stane vašim životným naplnením a zábavou. Lebo v nej budete mať príležitosť rozvíjať svoj potenciál na základe vašich talentov.

8. Talenty v súlade so životným štýlom

Ak nie ste v súlade s vašim telom, tak idete sami proti sebe a svojmu úspechu. Nemôžete odhaliť a načrieť do vášho potenciálu, ak zanedbávate telo a zdravý životný štýl. Je to podobné, ako by ste stavali dom a nemali postavené základy. V tomto záverečnom bloku nastavíte vaše zdravie tak, aby sa stalo vašim životným štýlom s prihliadnutím na vaše unikátne telo.

Pripojte sa do unikátneho Klubu Myslenia prvej ligy.

Nechajte sa viesť tými najúspešnejšími u nás, ktorí Vám odovzdajú svoj recept na úspech a pomôžu Vám naprosto zmeniť váš život.
Pripojiť sa

Čo získam v klube

Vytvoríme spoločnú komunitu ľudí, ktorí chcú nielen spoznať svoje talenty a silné stránky, ale aj jedinečnosť, vlastnú unikátnosť a zmysel života. Po odhalení talentov spoločne zrealizujeme praktické kroky, ktoré zvýraznia vašu unikátnosť. Aby Vás talenty a silné stránky podporovali vo všetkom, čo robíte, doplníme ich o 8 unikátnych kľúčov. V komunite Vás podporia unikátni hostia, kouči a mentori. Podelia sa s Vami o svoje praktické skúsenosti s talentami, ktoré ich doviedli k úspešnému a zmysluplnému životu.

8 kľúčov myslenia prvej ligy

Spoločne prejdeme všetky zásadné životné kroky k mysleniu prvej ligy spolu s vedením našich koučov, menotorv a hostí.

PrEčO tradičnÝ systém vzdelávania
absolutne zlyháva

V súčasnosti je takmer celosvetovo zaužívaný systém vzdelávania (a nielen detí) a osobnostného rozvoja, ktorý je založený na odstraňovaní zistených slabín a nedostatkov. Je však tento systém naozaj správny?

Uvažujme spoločne: pokiaľ sa budete dostatočne usilovať odstraňovať svoje slabiny, môžete sa v týchto oblastiach stať mierne podpriemerný, alebo „až“ priemerný. Keď však rovnakú energiu zainvestujete do rozvoja vašich talentov, t.j. do toho, čo vám prirodzene ide, čo vás baví a v čom ste výnimočný, môžete sa v danej oblasti časom stať skutočným expertom, ktorého začnú ľudia vyhľadávať.

Na základe prieskumu NASA zistila, že ak deti vo veku 6 rokov

dosahujú 98% kreativitu, v 10 rokoch je to 30%,

v 15 rokoch 12% a v 31 rokoch už iba 2%.

Gallup vo svojich celosvetových výskumoch uvádza, že v súčasnosti približne 84% pracovne aktívnych ľudí si myslí, že nevyužíva svoje talenty a silné stránky v práci každý deň. V prenesenom zmysle slova tak môžeme povedať, že ľudstvo funguje iba na 17% svojho potencionálneho výkonu.

Je to smutné, pretože ľudia nielenže sami seba nepoznajú, ale často krát ani nevedia, prečo sú na tomto svete. Chýba im pomyslené dosiahnutie vrcholu Maslowovej pyramídy, ktorý sa nazýva sebarealizácia. Je to zdravie, šťastie, radosť, úspech a celkový zmysel života. Až 6 miliárd ľudí tak ani nevie, že prichádza o väčšinu výhod a životných potešení (kedy ste vo „flow“). Toto všetko sa začína a deje (aj) na základe toho, že ľudia nepoznajú a nerozvíjajú svoje silné stránky.

Jim Clifton (CEO Gallup) si myslí, že toto percento je ešte nižšie, pretože na základe ďalších prieskumov Gallup zistil, že o prácu sa celkovo uchádza asi 3 miliardy ľudí. V súčasnosti však pracuje iba 1,2 miliardy. Z nich približne 16% si myslí, že pri práci využívajú svoje talenty a silné stránky, čo je približne 192 miliónov ľudí. Z celkovej populácie ľudstva, ktorá sa uchádza o prácu, je to menej ako 6,5%. Myslíte si, že je to dostatočný počet? Nie, nie je.

Poďme spolu urobiť niečo výnimočné a začnime žiť život s Myslením prvej ligy.

príbeh adely vinczeovej

Adelu Banášovú (Adel) som osobne spoznala pri spolupráci s Janom Mühlfeitom, kedy som ju kontaktovala a oslovila ohľadne ich prepojenia. Téma talentov, silných stránok a osobnosť Jana Mühlfeita Adel zaujali a preto Jan vystúpil ako hosť v jej relácii „Trochu Inak“, ktorú Adel nielen moderuje, ale aj tematický a obsahovo pripravuje.

Pred samotným vystúpením Jana Mühlfeita v relácii „Trochu Inak“ Adel v žiadnom prípade nechcela vedieť žiadne informácie vopred. Čo všetko Jan robí, ako odomyká talenty a všetko, čo s tým súvisí. Nedohodla si s Janom vopred ani otázky, a tak na javisku bolo všetko autentické a jedinečné. Ich vystúpenie bolo, mimochodom fantastické.

Po relácii som dohodla ďalšie stretnutie s Janom Mühlfeitom, na ktorom Adel na základe testu Gallup zistila, čo sa skrýva za jej unikátnosťou. Dozvedela sa aj to, ako pomenovať vrodené talenty a ako ich rozvíjať každý deň.

Adel a jej prvá silná stránka ADAPTIBILY (Prispôsobivá), je základom úspechu v práci, ktorú robí s ľahkosťou, vášňou a srdcom, a čo je dôvodom, prečo ju všetci obdivujeme a tešíme sa na každé jej vystúpenie. Či už ako moderátorky alebo rečníčky.

Adel je hosťom nášho Myslenie prvej ligy klubu (MPL klub). V blogu MPL klubu sa získate veľa inšpirácie (aj od Adely). Už za pár dní sa tiež dozviete, čo znamenajú jej jednotlivé silné stránky a kedy sa s ňou môžete stretnúť online práve v MPL klube.

3 kroky, ako odomknúť váš plný potenciál

1. identifikujte svoje talenty a silné stránky

Každý človek má unikátnu kombináciu talentov a silných stránok. Potrebuje ich však spoznať, pomenovať a uchopiť tak, aby ich začal používať každý deň.

2. vytvorte si akčný plán rozvoja silných stránok

Akčným plánom začnete svoje talenty premieňať na silné stránky. Môžete sa tak stať úspešnejší, šťastnejší a zdravší. S ľahkosťou tak naplníte zmysel vášho života.

3. Začnete realizovať svoj plán

S realizáciou plánu Vám pomôžeme v MPL klube. Budeme Vás podporovať s našimi hosťami, koučami a mentormi prostredníctvom webinárov, workshopov a celou našou komunitou.

v klube myslenie prvej ligy všetky tieto 3 kroky prejdeme spoločne

kdo vás povedie v klube

Adela Vinczeová

adela vinczeová

hosť

Vie unikátne reagovať. PREČO? Jej talent "Prispôsobivá" (Adaptibility) je základným kameňom jej úspechu

Maroš Kramár

Maroš kramár

hosť

Charizma, sympatia, príjemný hlas a pokoj reprezentuje talent "Vytvára harmóniu" (Harmony)

Zuzana Haasová

Zuzana haasová

hosť

Radosť, láska, priateľstvo a neustály úsmev je Zuzaninou vizitkou, ktorej základom je jej talent "Pozitívna" (Positivity)

Pavel Hrdlička

Pavel Hrdlička

hosť

Neustála vášeň skúšať a učiť sa nové veci, túžba vymýšľať a napĺňať tie najdovážnejšie vízie, to je Pavlova najsilnejšia stránka "Vizionár" (Futuristic)

Lýdia Ekhardt

lýdia eckhardt

hosť

Unikátna pohoda, istota a kľud priťahuje ľudí k pani Lýdii prirodzene, pretože jej talent
"Empatická" (Empathy) je pre nich magnetom

Adriana Poláková

adriAna poláková

hosť

Moderovanie, podnikanie a pečenie s vášňou - toto všetko Adriana bravúrne zvláda s talentom "Produktívna" (Achiever)

Ján Lašák

ján lašák

hosť

Jeho večný úsmev prináša výbornú náladu a inšpiruje k večnému optimizmu.
"Maximalizuje" (Maximizer) - všetko, čo robí, robí na 200%

dáša černá gejdošová

autor projektu

Oliver Černý

oliver černý

autor projektu

Dáša Klasová

dáša klasová

kouč

Adriana Košovská

adriana košovská

kouč

Lenka Madudová

Lenka madudová

mentor

Katarína Medvecová Plichtová

katka medvecová plichtová

kouč

Marie Pavelka

Marie Pavelka

certifikovaný kouč Gallup

Nela Sullens

Nela Sullens

mentor

Jana Švarná

jana švarná

kouč

kdo vás povedie v klube

Adela Vinczeová

adela vinczeová

hosť

Vie unikátne reagovať. PREČO? Jej talent "Prispôsobivá" (Adaptibility) je základným kameňom jej úspechu

Maroš Kramár

Maroš kramár

hosť

Charizma, sympatia, príjemný hlas a pokoj reprezentuje talent "Vytvára harmóniu" (Harmony)

Zuzana Haasová

Zuzana haasová

hosť

Radosť, láska, priateľstvo a neustály úsmev je Zuzaninou vizitkou, ktorej základom je jej talent "Pozitívna" (Positivity)

Pavel Hrdlička

Pavel Hrdlička

hosť

Neustála vášeň skúšať a učiť sa nové veci, túžba vymýšľať a napĺňať tie najdovážnejšie vízie, to je Pavlova najsilnejšia stránka "Vizionár" (Futuristic)

Lýdia Ekhardt

lýdia eckhardt

hosť

Unikátna pohoda, istota a kľud priťahuje ľudí k pani Lýdii prirodzene, pretože jej talent
"Empatická" (Empathy) je pre nich magnetom

Adriana Poláková

adriAna poláková

hosť

Moderovanie, podnikanie a pečenie s vášňou - toto všetko Adriana bravúrne zvláda s talentom "Produktívna" (Achiever)

Ján Lašák

ján lašák

hosť

Jeho večný úsmev prináša výbornú náladu a inšpiruje k večnému optimizmu.
"Maximalizuje" (Maximizer) - všetko, čo robí, robí na 200%

dáša černá gejdošová

autor projektu

Oliver Černý

oliver černý

autor projektu

Dáša Klasová

dáša klasová

kouč

Adriana Košovská

adriana košovská

kouč

Lenka Madudová

Lenka madudová

mentor

Katarína Medvecová Plichtová

katka medvecová plichtová

kouč

Marie Pavelka

Marie Pavelka

certifikovaný kouč Gallup

Nela Sullens

Nela Sullens

mentor

Jana Švarná

jana švarná

kouč

4 interaktívne workshopy každý mesiac

Spoločne sa budeme stretávať vždy online každý utorok v čase od 20 - 21h na webinároch z pohodlia vášho domova. Na webinároch budeme pracovať a rozvíjať talenty na princípe metodiky GALLUP, ktorá vychádza z 50 ročného celosvetového pôsobenia v oblasti talentov a silných stránok.

Webinármi Vás prevedú hostia, koučovia a mentori.

Na záver mesiaca spoločne zažijeme praktický online workshop, v ktorom si precvičíme všetko, čo sme sa naučili.

MPL klub - to je komunita, v ktorej budete môcť aj medzi sebou zdieľať svoje pokroky a úspechy a nadväzovať nové priateľstvá.

exkluzívne tréningové podklady

Pre jednotlivé workshopy sme pre Vás pripravili pracovné zošity, ktoré Vás krok za krokom prevedú úlohami, ktoré budeme spoločne vypracovávať. Tieto pracovné zošity majú obvykle niekoľko strán, ktoré si pred každým workshopom odporúčame prečítať.

nadšená komunita

Praktické nástroje

Pripojte sa do unikátneho Klubu Myslenia prvej ligy.

Nechajte sa viesť tými najúspešnejšími u nás, ktorí Vám odovzdajú svoj recept na úspech a pomôžu Vám naprosto zmeniť váš život.
Pripojiť sa

Kontakt

Občianske združenie Podpora podnikania

Priehradná 34D, 821 07 Bratislava

+421 948 447 430

info@myslenieprvejligy.sk

Odkazy


Často kladené otázky

 

Prihlásenie do klubu

 

Pre média

 

Pre Partnerov

Galéria

Share This